alo-logo
0
0 Kč

Soutěž

Pravidla soutěže o kabelku značky Coccinelle v provozovnách ALO diamonds

(dále jako „Pravidla“)

 

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Pořadatelem soutěže je ALO JEWELRY CZ, s.r.o. se sídlem Na Maninách 1040/14, Praha 7, 170 00 IČO 03665348, DIČ CZ03665348 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234661 (dále jako „pořadatel“).

  Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: [email protected], +420 739 685 665.

   
 2. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže o kabelku Coccinelle, kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.
   

B. PODMÍNKY ÚČASTI

 1. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:
 • Zakoupení produktu (šperku) v pobočce ALO diamonds na území ČR nebo SR v období od 1.2.2024 do 18.2.2024.
 • věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže 18 let;
 1. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel. Pokud se i přes tento zákaz uvedené osoby zúčastní soutěže a vyhraje vyloučená osoba, cena jí nebude odevzdána. V takovém případě platí, že výhru získá další soutěžící, a to ve smyslu čl. 6 těchto pravidel.

C. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

 1. Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání: ​zakoupit v období od 1.2.2024 do 18.2.2024 včetně, jakýkoli produkt (šperk) v pobočce ALO diamonds na území ČR nebo SR.
   
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:
 • o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo
 • nesplňují podmínky pro účast v soutěži
 1. Soutěž má jednoho výherce, který získá tuto výhru: kabelka NEVER WITHOUT B.LUNAR JAC KABELKA COCCINELLE MULTI RUBY/RUBY SS24.
   
 2. Výherce soutěže bude určen náhodně formou fyzického vylosování dne 19.2 2024 a bude zveřejněn na instagramovém účtu pořadatele.
   
 3. Po vylosování kontaktuje pořadatel výherce pro předání ceny.
   
 4. Pokud výherce výhru odmítne, tak pořadatel provede  do 3 dní nový výběr/losování výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce.
   
 5. Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.
   
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím na svých webových stránkách www.alo.cz.

 

D. OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.
   
 2. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:
 • pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení, emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo
 • právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);
 • pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících i po skončení soutěže a to pro účely marketingové komunikace včetně zasílání obchodních sdělení např. zasílání novinek, nabídek, pozvánek apod. formou e-mailu, SMS.
 • pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících předat pouze smluvním partnerům, kteří s ním spolupracují na soutěži, zejména společnosti Pignus s.r.o., která věnuje výhru do soutěže.
 • soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.
 1. V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.

 

V Praze dne 16.1.2024